Dadilja

 

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE DADILJE

Zakonom o dadiljama propisana je obveza stručnog osposobljavanja za dadilju kao i mogućnost stručnog usavršavanja dadilje. Stvaranjem zakonodavnog okvira za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj roditelji su dobili mogućnost da se o njihovoj djeci skrbe profesionalno osposobljene osobe koje, u primjerenim uvjetima i na primjereni način brinu i skrbe se o djeci, a njihov rad se nadzire, što će pridonijeti aktivnijoj potpori djeci i njihovim obiteljima.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života
  2. Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke
  3. Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način
  4. Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta
  5. Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta
  6. Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi
  7. Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete
  8. Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja
  9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

 

UVJETI UPISA
Sukladno članku 8., stavak 1. Zakona o dadiljama (»Narodne novine«, broj 37/2013.), uvjet upisa je najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1. i uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

R.B. NASTAVNA CJELINA BROJ SATI
  T. VJ. P.N. UKUPNO
1.  ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ 10 10   20
2. ORGANIZACIJA RADA 13 9   22
3. KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE 35 11   46
4. OSNOVNA PSIHOSOCIJALNA OBILJEŽJA DJETETA 25     25
5. OSNOVE PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE PEDAGOGIJE 20     20
6. NJEGA I ZDRAVLJE DJETETA 55 32   87
7. AKTIVNOSTI DJETETA 20 10   30
8. PRAKTIČNA NASTAVA      150 150
  UKUPNO 178 72 150 400

 

T-teorijsko predavanje,  VJ-vježbe,  PN-praktična nastava 


Program osposobljavanja u trajanju od 400 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa izvodit će se u trajanju od 178 sati, vježbe u trajanju od 72 sata, te praktična nastava u trajanju od 150 sati. U redovitoj nastavi nastavni plan i program izvodi se u cjelini s obrazovnom skupinom, a polaznici su obvezni redovito dolaziti na nastavu. U redovitoj nastavi nastavni sadržaji uglavnom se obrađuju neposrednim oblikom nastave, tj. sve etape nastavnoga procesa (pripremanje, obrada, vježbanje, ponavljanje i provjeravanje) održavaju se u ustanovi. Uz redovito vođenje evidencije o realizaciji nastave potrebno je voditi i evidenciju o prisutnosti polaznika na nastavi. Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se na način da broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu. Skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije provode se neposredno, elektroničkom poštom, prema utvrđenome rasporedu i potrebi polaznika. Ustanova će osigurati izvođenje praktične nastave zaključenim ugovorima o poslovnoj suradnji s ustanovama socijalne skrbi (domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, centrima za odgoj i obrazovanje), zdravstvenim ustanovama, odgojno-obrazovnim ustanovama i obrtima dadilje. Dio praktične nastave u odgojno-obrazovnim ustanovama održat će se stručnim posjetima, a u zdravstvenim ustanovama u dječjim odjelima.

 

TERMINI

  • prijave u tijekuPRIJAVA:

* Obvezna polja

s5 logo

Učilište Eduka savjet
Sjedište: Mikuševa 8, 10360 Sesvete
MB: 4083334  OIB: 96057965252
IBAN:8724020061100669781  
(ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.)

 

Izvođenje programa adresa:
Obrtnička i industrijska graditeljska škola
Avenija Većeslava Holjevca 13, 10000 Zagreb
Telefon: 01/201-2635
Mobitel: 095/770-8472
Email:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
           Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.