Gerontodomaćica/in

 

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE GERONTODOMAĆINA/CE
Značajan porast udjela starijeg stanovništva, kao jedne od socijalno ranjivih skupina, u ukupnom stanovništvu, povećava potrebe za socijalnom skrbi te socijalnim uslugama o kojima ovisi kvaliteta života starijih osoba. U Republici Hrvatskoj prisutan je izraziti trend nepovoljnih demografskih kretanja (starenja stanovništva, rasta broja starijih u odnosu na aktivno stanovništvo kao i rasta udjela samačkih kućanstava) što uvjetuje pronalaženje novih oblika društvene skrbi za starije stanovništvo.
Upravo zbog toga ovaj programa i osposobljavanja potencijalnih polaznika, pridonosi razvoju socijalnih usluga za starije osobe u njihovim domovima i lokalnim zajednicama radi što duljeg nastavka življenja u vlastitom okruženju, unaprjeđenja kvalitete njihova života i aktivnog sudjelovanja starijih u životu zajednice.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe.
  2. Prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku.
  3. Koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta.
  4. Prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva.
  5. Komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama.
  6. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.

 

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ice mogu se upisati osobe koje imaju:
- završenu osnovnu školu
- navršenih 18 godina života
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomaćina/ice.

 

 TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

R.B. NASTAVNA CJELINA BROJ SATI UKUPNO
T. VJ. P.N.
1. Osnove gerontologije  24 - - 24
2. Poslovi gerontodomaćina/ce  34 11 - 45
3. Zaštita na radu i prva pomoć 7 3 - 10
4. Praktična nastava - - 81 81
  Ukupno 65 14 81 160


T-teorijsko predavanje,  V-vježbe,  PN-praktična nastava 


Program osposobljavanja od ukupno 160 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 65 sati i vježbe u trajanju od 14 sati izvode se u učionici ustanove.
Praktična nastava u trajanju od 81 sat realizira se u institucijama koje se bave brigom o starijim osobama s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji te u domaćinstvu korisnika s iskusnim/om gerontodomaćinom/com pod nadzorom mentora.

Polaznik vodi dnevnik rada te ga potpisanog i ovjerenog predaje u ustanovu.

Konzultativno – instruktivna nastava: broj skupnih konzultacija iznosi 44 sata od ukupnog broja sati teorije nastave planirane u programu. Skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode u trajanju od 21 sat, putem e-maila, neposredno prema potrebi polaznika.

Praktična nastava i vježbe provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor.

 

TERMINI

  • prijave u tijekuPRIJAVA:

* Obvezna polja

s5 logo

Učilište Eduka savjet
Sjedište: Mikuševa 8, 10360 Sesvete
MB: 4083334  OIB: 96057965252
IBAN:8724020061100669781  
(ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.)

 

Izvođenje programa adresa:
Obrtnička i industrijska graditeljska škola
Avenija Većeslava Holjevca 13, 10000 Zagreb
Telefon: 01/201-2635
Mobitel: 095/770-8472
Email:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
           Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.