Pomoćnik/ca u nastavi

 

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE POMOĆNIKA/CE U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

Svrha programa je osiguravanje kvalitete rada s učenicima s teškoćama u uvjetima inkluzivnog odgoja i obrazovanja u redovnim odgojno obrazovnim ustanovama te osiguranja adekvatne kompetencije pomoćnika u nastavi koji se uključuju u neposredan rad s učenicima s teškoćama.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima.
  2. Provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka.
  3. Osiguravati inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole.
  4. Komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima.
  5. Koristiti podršku mobilnog stručnog tima.
  6. Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.

 

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi mogu se upisati polaznici koji imaju završenu najmanje četverogodišnju srednju školu, potvrdu o nekažnjavanju, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika u nastavi te poznaju osnove rada na računalu.
Poželjno je da osoba zainteresirana za rad kao pomoćnik u nastavi ima izražen interes za rad s djecom, njihov razvoj i obrazovanje. Fleksibilnost, kreativnost, strpljenje, dosljednost, komunikativnost i visoka razina odgovornosti neke su od poželjnih osobina. Potrebno je imati dobru fizičku kondiciju (podizanje, nošenje, praćenje učenika pod odmorom unutar škole i izvan školske zgrade).

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

  

RB. NASTAVNA CJELINA BROJ SATI    
    T. VJ. P.N.
OBVEZNI DIO
1. Odgojno-obrazovno uključivanje 14 4  
2. Školska organizacija, sustavi i procedure 6 0  
3. Osnove razvoja djeteta i učenja 24 0  
4. Komunikacija u školi 12 6  
5. Podrška u učenju 18 6  
6. Praktična nastava     64
         
UKUPNO OBVEZNI DIO 74 16 64
IZBORNI DIO
(polaznik bira dvije cjeline ukupne satnice 24 sata od čega 16 sati predavanja i 8 sati vježbi)
7. Podrška u ponašanju  8 4  
8. Strategije poučavanja pismenosti 8 4  
9. Strategije poučavanja matematike 8 4  
10. Strategije primjene ICT tehnologije 8 4  
11. Praktična nastava izbornih nastavnih cjelina    
        40
 SVEUKUPNO  90 24  
pet obveznih nastavnih cjelina i dvije izborne    104


T-teorijsko predavanje,  V-vježbe,  PN-praktična nastava 


Program osposobljavanja realizirat će se redovitom nastavom, u trajanju od 218 sati, od čega je planirano 90 sati teorijske nastave, 24 sata vježbi i 104 sata praktične nastave.

Ukupno je planirano pet obveznih nastavnih cjelina sa satnicom teorijske nastave od 74 sata. Od ponuđena četiri izborna predmeta polaznik obavezno bira dva u trajanju od 16 sati teorijske nastave, što iznosi 90 sati teorijske nastave. Nastava se izvodi u prostorima ustanove s kojom Učilište ima sklopljen ugovor temeljem kojeg se koristi prostor.

Vježbe u ukupnom trajanju od 24 sata realiziraju se u vježbaonici škole s kojom Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.

Praktični dio programa iznosi 104 sata, a izvodi se u školi – vježbaonici, pod nadzorom mentora.

Vježbaonica Učilišta može biti škola koja ima stručni tim u sastavu: pedagog, psiholog i edukacijski rehabilitator, uspostavljenu suradnju s mobilnim stručnim timom za ostale stručnjake (logoped, socijalni pedagog…). Vježbaonica mora imati iskustvo u radu s pomoćnicima u nastavi minimalno tri godine.

Mentori mogu biti edukacijski rehabilitatori i psiholozi s najmanje tri do pet godina iskustva u edukacijskoj inkluziji, od čega jedna godina pod supervizijom.

 

TERMINI

  • prijave u tijekuPRIJAVA:

* Obvezna polja

s5 logo

Učilište Eduka savjet
Sjedište: Mikuševa 8, 10360 Sesvete
MB: 4083334  OIB: 96057965252
IBAN:8724020061100669781  
(ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.)

 

Izvođenje programa adresa:
Obrtnička i industrijska graditeljska škola
Avenija Većeslava Holjevca 13, 10000 Zagreb
Telefon: 01/201-2635
Mobitel: 095/770-8472
Email:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
           Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.